Partiet Vändpunkt

Partiet Vändpunkts startades i feburari 2019 med Carl Schlyter i spetsen. Läs mer om partiet i stort på hemsidan här: partietvandpunkt.org

PV Skåne

Efter en intensiv valspurt till EU-parlamantsvalet i maj, tar det politiska arbetet nu vid med att jobba fram sveriges tuffaste och hållbaraste politik. Samtidigt bygger vi en stabil organisation på regional och lokal nivå.

Den 6 oktober 2019 träffar vi Carl Schlyter och Ellie Cijvat från riksstyrelsen. Principbeslut att bilda Partiet Vändpunkt Skåne fattas.

Den 27 oktober 2019 bildas PV Skåne och en interimstyrelse väljs. Mötet tar plats i Kivik.

Vill du vara med?

Vi hoppas kunna bygga upp ett aktivt politikst parti i hela Skåne. PV behövs i varje kommun. Häng med och förändra, du också. Träffa andra engagerade på något av våra möten eller hör av dig till oss.

pvskane.se

Tanken är att medlemmar och sympatisörer ska få en öppen och entydig referenspunkt för samlad information. Både för politik och organisation. PV Riks styrelse är informerad om att hemsidan finns men ansvarar på inget sätt för innehållet.