Konstituerande styrelsemöte 2021

Distriktsstyrelsen har haft sitt konstituerande möte. Upplägget är detsamma som tidigare år. Varför ändra ett vinnande lag?

Se mer under Organisation.

/ Styrelsen