Eftersom alla motioner inte kunde behandlas färdigt i november 2020 beslöt man då att hålla Extrakongress i februari 2021 och behandla klart motionerna. Läs mer om Extrakongress 2021 på riksorganisationes hemsida via länken nedan.

Extrakongress 2021

Datum:  lördag den 21 februari 2021
Plats:  Online via ZOOM.

fika-bild
Photo by ThePowerCouple on Unsplash

Förslag till dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesfunktionärer
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av mötesordningen
 5. Mötets stadgeenliga utlysande
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Behandling av motioner som inte behandlades vid Extrakongressen 2020
 8. Proposition: Frågan om antal motioner som ska behandlas vid digitala kongresser
 9. Övriga frågor
 10. Mötet avslutas