Sökes - tre ledamöter som ska ingå i interimsvalberedning - chans att påverka partiets utformning

Bästa medlem och sympatisör,

Vi har glädjen att informera Dig om att den 25 april 2020 kommer Partiet Vändpunkt Skåne att ha sitt första årsmöte i Höör. Från den 27 Oktober 2019 har det funnits en interimsstyrelse men inte en valberedning.

valberedning

Foto av Nathan Dumlao on Unsplash

Vi söker därför tre personer som kan agera som interimsvalberedning för att undersöka och ge förslag till nya förtroendevalda som ska väljas in i ordinarie styrelse på årsmötet. På årsmötet väljs den nya valberedningen som kommer att sitta jämte ordinarie styrelse.

Vi i interimsstyrelsen anser att det är viktigt ur demokratiskt perspektiv att alla har möjlighet att delta. Vi vill också bidra till att skapa förutsättningar till en gräsrotsrörelse och ser därför detta som en möjlighet att våra medlemmar får påverka partiets utformning. Om du är intresserad eller vill föreslå någon vill vi gärna ha svar innan den 18 mars 2020.

Val av interimsvalberedningen kommer ske den 21 mars.

Har du frågor, kontakta styrelsen.

(Informationen har skickats ut till alla medlemmar och intresserade via mejl)

Med vänlig hälsning,
Partiet Vändpunkt Skåne
Interimsstyrelsen

regionskane@partietvandpunkt.se

Läs mer om vad en valberedning gör: Om valberedningen - förening.se