Hej PV Skåne!

Den 19 januari träffades PV Skåne och drog igång 2020. Kjell hade bjudit in oss att hålla mötet i Perstorp, vilket vi såklart ville! Perstorp station blev nästa anhallt.

Nedan några snabba punkter som behandlades på mötet:

  • Partiets första (ur)kongress kommer hållas i Bollnäs den 8-10 maj
  • De nationella arbetsgrupperna jobbar på.
    • 12 feb: Utkast på motioner ska inkomma till partistyrelsen.
    • 28 feb: Motionsstopp till kongressen.
  • PV Skånes hemsida pvskane.se blev officiell.
  • Karin Ekstedt, Malmö invald i partiets interimsstyrelse
  • Anders Sjöstedt (Helsingborg) och Elin Johansson (Simrishamn) valdes in till riksvalberedningen efter nominering av PV Skåne.
  • Catarina har tagit fram en lathund för medlemmar. Denna har skickats ut till alla medlemmar via mejl.

Nästa möte

Styrelsen kallar till nästa möte.

Tack allihop som var med och hoppas vi ses igen i februari!

Distriktsstyrelsen
via Sven Stark