Hej PV Skåne!

Den 8 december träffades PV Skåne igen. Planen var att träffas i Eslöv, men det visade sig svårare att hitta en lokal än väntat. Därför sågs vi igen på WTC i Lund.

Styrelsen konstituerade sig (se Organisation) på sitt eget styrelsemöte innan medlemsmötet drog igång. Vi var totalt 15 medlemmar och intresserade på plats. Protokoll från mötena har gått ut till alla medlemmar. Nedan några viktiga punkter som behandlades.

  • Styrelsens konstitureande.
  • Nationella arbetsgrupper inför kongressen i maj 2020.
  • Rapport från medlemsträffen i Göteborg. Se gärna presentationer därifrån på PV Riks öppna facebook-sida.
  • Styrelsen tar fram en lathund för medlemmar så det blir så enkelt att engagera sig som möjligt
  • En PR-grupp utses med Anders Sjöberg och Elin Johansson i spetsen.
  • Distriktet har nominerat Anders Sjöberg och Elin Johansson till riksvalberedningen.
  • Registrerat organisationsnummer hos Skatteverket.

Nästa möte

Tid:    19 jan (söndag) kl 17-19
Plats:  Perstorp (preliminärt: Stockholmsvägen 14 D, SV:s lokaler)

Styrelsen träffas 1 h innan (kl 16-17).
Kallelse går ut via mejl.

/ Distriktsstyrelsen via Sven Stark